معرفی

اجرای انواع پروژه های EPC  و Turnkey در خطوط نیرو، مخابرات و فیبر نوری در صنایع آب، برق، نفت، گاز، پتروشیمی، قطارهای شهری و مخابرات فعالیت های  عمده شرکت ساتل رهام می باشد.

زمینه های فعالیت شرکت ساتل رهام به شرح زیر می باشد:

- اجرای خطوط 63 ،132 ، 230 و  400  کیلو ولت انتقال نیرو و سیم کشی OPGW (Optical Power Ground Wire) بصورت خط گرم و سرد در مدت زمان کوتاه با توجه به توانمندی مالی و  نیروهای متخصص در این امر 

-          طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی OPGWروی خطوط برقدار (Hot line) مطابق با آخرین استانداردهای جهانی و با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات

-          طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی کلیه شبکه های فیبر نوری، مخابراتی و تله کنترل به صورت کلید در دست

-          طراحی، مشاوره، تست و تامین تجهیزات مخابراتی و تجهیزات پسیو  و  اکتیو فیبر نوری موردنیاز در صنایع برق ، مخابرات ، نفت ، گاز و پتروشیمی 

-          طراحی ، نصب و اجرای سیستمهای کنترل و اتوماسیون صنعتی و اسکادا