تامین کنندگان تجهیزات

لیست تامین کنندگان تجهیزات خطوط انتقال نیرو

 •        بخش برج : شرکتهای گام اراک ، یاسان ، بنیاد پوشش ، پرشین سازه و ...
 •        بخش یراق آلات : شرکتهای یراق آوران پویا ، آلدا ، نامدار افروز
 •        بخش سیم : شرکت سیم نور پویا
 •        بخش مقره پرسلینی و شیشه ای : شرکتهای مقره سازی ایران ، پارس مقره
 •        بخش مقره کامپوزیت : شرکتهای آرمان انرژی ، نکو نیرو

    

لیست تامین کنندگان تجهیزات پروژه های کنترل و ابزار دقیق

 •         سیستم(SAAB، E&H     :TANK INVENTORY(TG/LG
 •         SIEMENS ، ABB ، CITECT ، OMNIFLEX  :SCADA 
 •         SIEMENS ، ABB  :DCS
 •        SIEMENS ، ABB ، OMRON ، LG ، BECKHOFF ،HIMA :PLC
 •         سیستم اعلان و اطفاء حریق: MINIMAX ، HIMA ، CROWCON
 •         ابزار دقیق: SAAB ، E&H ، KOBOLD ، YOKOGAVA ، YAMATAKEH ، HONEYWELL

 

لیست تامین کنندگان تجهیزات مخابراتی و فیبر نوری:

 •          Fujikura
 •        Corning
 •        Cisco
 •        Ericson